Dotacje z Unii Europejskiej

Mamy to! Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej, możemy dalej się rozwijać i powiększać nasze portfolio.

Tytuł projektu: Opracowanie nowych typów innowacyjnych bram systemu Fancy Fence.

Celem projektu jest wypracowanie nowych produktów systemu FANCY FENCE:
a) bram z pełnym przęsłem,
b) bram o szerokościach powyżej 5 m i
c) bram antyterrorystycznych opuszczanych w ziemię, które będą stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe, potwierdzone w trakcie ostatnich 3 lat działalności.

Efektem projektu będą nowe produkty, optymalizacja metod produkcji i montażu, pozwalająca na znaczną redukcję kosztów.

Więcej informacji https://fancyfence.eu/fundusze-unijne/