Fancy System
Fancy System

Fundusze unijne


TYTUŁ PROJEKTU
Opracowanie nowych typów innowacyjnych bram systemu FANCY FENCE

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest również ich certyfikacja, zapewnienie ochrony IP oraz przygotowanie do rozpoczęcia komercjalizacji.

PLANOWANE EEFEKTY
Efektem realizacji projektu będzie opracowanie nowych produktów, optymalizacja ich metod produkcji i montażu, pozwalająca na znaczną redukcję kosztów. Jednocześnie, opracowanie nowych produktów, niespotykanych do tej pory na rynku, dotyczy “projektowania wzorniczego produktów” z uwzględnieniem:

a) Formy – prace projektowe nad całkowitą nowością kształtu (np. opuszczane ogrodzenia z pełnym wypełnieniem)

b) Funkcji – zagadnień użytkowych wynikających z obserwacji potrzeb i upodobań użytkowników, jak również z nowych koncepcji użytkowo-eksploatacyjnych (np. niewidzialne ogrodzenia dla przestrzeni publicznych, o cechach zabezpieczeń antyterrorystycznych)

c) Technologii – wynikające z pojawienia się nowych możliwości technicznych, zarówno w zakresie konstrukcji, jak technologii materiałowo-produkcyjnych (np. opuszczane bramy z wypełnieniami ze spieków kwarcowych)

d) Kreowania nowych potrzeb konsumenckich i społecznych (np. wynikające z wytycznych EU w zakresie bezpieczeństwa).

Termin realizacji: 01.10.2020 – 31.09.2022
Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0250/20